Lew Kutnowski

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. jest partnerem strategicznym Konkursu „Lew Kutnowski” zorganizowanego z inicjatywy Zarządu Powiatu Kutnowskiego.