OPRACOWANIE I PILOTAŻ NOWYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ROZWOJU ORAZ USŁUGI COWORKINGU W INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KUTNIE

OPRACOWANIE I PILOTAŻ NOWYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ROZWOJU ORAZ USŁUGI COWORKINGU W INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KUTNIE

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11

w oparciu o dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II Oś  priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Działania II.1: Otoczenie biznesu,

Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

 realizuje projekt pn.

„OPRACOWANIE I PILOTAŻ NOWYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ROZWOJU ORAZ USŁUGI COWORKINGU W INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KUTNIE”


Wartość projektu ogółem to 454 023,41 zł.

Projekt realizowany będzie w terminie od 02.01.2017 do 30.06.2018 r.

 

Celem projektu jest opracowanie i pilotaż nowego pakietu usług wspierających proces preinkubacji* w Inkubatorze Przedsiębiorczości (IP) w Kutnie działającym przy ARRK S.A.

Zakres planowanych nowych usług obejmuje:

  • usługi prawne (pełna obsługa i opieka prawna);
  • usługi podatkowe (wsparcie w zakresie pełnej obsługi księgowej);
  • usługi marketingowo-promocyjne (wsparcie podmiotów preinkubowanych w zakresie docierania do nowych klientów i korzystania z narzędzi marketingowo-promocyjnych);
  • asystę coachingową w prowadzeniu działalności gospodarczej (wsparcie podmiotów preinkubowanych w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa oraz jego rozwoju).

Pakiet usług wspierających proces preinkubacji będzie stanowił komplementarny zestaw usług, który w maksymalnym stopniu i interdyscyplinarnym zakresie wesprze stawiające pierwsze kroki na rynku podmioty.

Profesjonalizacja oferty IP zakłada także inwestycję w infrastrukturę IP, której efektem będzie stworzenie kreatywnych przestrzeni coworkingowych** przeznaczonych dla podmiotów preinkubowanych i inkubowanych.


*Preinkubacja – pomoc w tworzeniu i sprawdzaniu pomysłów, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoba pragnąca prowadzić własny biznes zgłasza się do Preinkubatora, z którym podpisuje stosowne umowy. Od tego momentu może się zająć „prowadzeniem interesów” pozostając nadal osobą fizyczną, a wszelkimi formalnościami (wystawianiem faktur, rachunków, umów) zajmie się Preinkubator, użyczający własnej osobowości prawnej. Zaletami takiego rozwiązania są m.in. możliwość nieodpłatnego korzystania z powierzchni biurowej, brak konieczności płacenia składek ZUS, posiadanie opiekuna, pomoc w pozyskiwaniu inwestorów i klientów oraz możliwość korzystania z nieodpłatnego doradztwa.  Preinkubowany po sprawdzeniu możliwości rynkowych planowanej działalności może skorzystać z dotacji i otworzyć już samodzielną, własną firmę lub w każdym momencie i bez przeszkód ją zakończyć.

** Coworking – (z ang. pracować razem) to możliwość indywidualnej lub wspólnej pracy w wynajętym pomieszczeniu, wykorzystywana głównie przez małe firmy nie posiadające własnego zaplecza biurowego.  Możliwość coworkingu pozwala im na większy komfort pracy niż w domu, ponieważ można pracować spokojnie, ale nie samotnie.

Centra coworkingowe znajdują się już prawie we wszystkich większych miastach. Z powodu rosnącej popularności coworkingu w Polsce, także mniejsze obszary miejskie coraz częściej oferują przestrzenie dla coworkingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *