Miesiąc: grudzień 2016

Centrum Innowacji Biznesowej

26 października w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości w Łodzi zostało podpisane porozumienie siedmiu instytucji otoczenia biznesu w tym Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. w celu utworzenia Centrum Innowacji Biznesowej.

Lew Kutnowski

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. jest partnerem strategicznym Konkursu „Lew Kutnowski” zorganizowanego z inicjatywy Zarządu Powiatu Kutnowskiego.