Miesiąc: luty 2018

Unieważnienie ogłoszenia o zamówieniu nr 01/RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17

Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach realizacji projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, o numerze…
Czytaj dalej

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

There’s a voice that keeps on calling me

Ulysses, Ulysses – Soaring through all the galaxies. In search of Earth, flying in to the night. Ulysses, Ulysses – Fighting evil and tyranny, with all his power, and with all of his might. Ulysses – no-one else can do the things you do. Ulysses – like a bolt of thunder from the blue. Ulysses…
Czytaj dalej

80 days around the world

80 days around the world, we’ll find a pot of gold just sitting where the rainbow’s ending. Time – we’ll fight against the time, and we’ll fly on the white wings of the wind. 80 days around the world, no we won’t say a word before the ship is really back. Round, round, all around…
Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu nr 01/RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17 z dnia 20.02.2018 r.     Zamawiający:  Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.  z siedzibą w Kutnie  (kod pocztowy 99-300) przy ul. Wyszyńskiego 11   zaprasza        do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…
Czytaj dalej

Partnerstwo publiczno-prywatne coraz częściej stosowane? Szkolenie dla przedsiębiorstw

Kiedy Unia Europejska przestanie wspomagać finansowo samorządy, bardziej atrakcyjne stanie się partnerstwo publiczno-prywatne. O takim rozwiązaniu warto pomyśleć wcześniej, dlatego Eurokreator we współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. organizuje szkolenie z PPP.

STAY. Korzyści dla pracownika i pracodawcy. “Warto”

Uniwersytet Łódzki we współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego organizuje szkolenia, które pomagają utrzymać aktywnych pracowników 50+. – To wartość firmy. To mentorzy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie – mówią doradcy ds. wdrażania. Anna Królak