Kategoria: Działania

BONY ROZWOJOWE czyli dofinansowanie szkoleń

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego partnerem projektu „BON – APETYT NA ROZWÓJ”   Nasyć swój apetyt – apetyt na rozwój kariery za sprawą projektu skierowanego do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.   Dzięki projektowi Bon-Apetyt na Rozwój!  masz szansę na dofinansowanie nawet 80% wartości szkolenia/usługi doradczej/studiów podyplomowych dla Ciebie i Twoich pracowników do…
Czytaj dalej

OPRACOWANIE I PILOTAŻ NOWYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW WE WCZESNEJ FAZIE ROZWOJU ORAZ USŁUGI COWORKINGU W INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KUTNIE

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11 w oparciu o dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 II Oś  priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie

Projekt: „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogramy konkursów

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach i zapoznania się ich harmonogramem. Harmonogram konkursów do pobrania tutaj.

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego SA na terenie Regionu Kutnowskiego pełni funkcję pośrednika w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu, poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej…
Czytaj dalej

Krajowy System Usług

Z dniem 31.08.2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.