Inkubator

Inkubator Przedsiębiorczości Kutnie jest ośrodkiem, którego działalność jest zgodna z celami statutowymi Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego poprzez:

  • aktywizację lokalnego rynku pracy,
  • podniesienie poziomu przedsiębiorczości,
  • budowę i rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość,
  • udostępnianie kompleksowych usług dla przedsiębiorców świadczonych w jednym miejscu,
  • wsparcie początkujących przedsiębiorców,
  • tworzenie nowych miejsc pracy,
  • wzrost liczby nowych przedsiębiorstw oraz rozwój istniejących,
  • intensyfikacja współpracy lokalnych partnerów, m.in.: IOB, uczelni wyższych, firm i lokalnej władzy.

Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości o powierzchni 1907,10 m kw. został zaadaptowany w ramach projektu finansowanego z funduszu PHARE i zlokalizowany jest w centrum Kutna. Inkubator oferuje w jednym miejscu wsparcie techniczne i organizacyjne oraz wszystkie usługi niezbędne dla start-upów i prowadzących działalność gospodarczą, składające się na system kompleksowej obsługi przedsiębiorcy. Oprócz wynajmu powierzchni proponujemy usługi wsparcia biznesu takie jak: doradztwo, szkolenia, wirtualny adres, usługi księgowe.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na adres: arrk@arrk.pl