Miesiąc: czerwiec 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa i montaż mebli

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności  do projektu pod nazwą „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”, nr: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16, polegającego na realizacji usługi (Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/2017):   Obejmujące dostawę i montaż : Wspólny Słownik Zamówień –…
Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa i montaż sprzętu IT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności do projektu pod nazwą „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”, nr postępowania: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16, polegającego na wykonaniu dostaw (nr ogłoszenia: 1037762): Część I – Komputery przenośne wraz z oprogramowaniem Windows –…
Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu

ZAMAWIAJĄCY Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A, ul. Wyszyńskiego 11 99-300 Kutno tel. 24 355 74 50 arrk@kutno.net.pl TYTUŁ PROJEKTU „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”. NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT ORAZ NUMER KONKURSU Oś priorytetowa II:…
Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu

ZAMAWIAJĄCY Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A, Wyszyńskiego 11 99-300 Kutno tel. 24 355 74 50 arrk@kutno.net.pl TYTUŁ PROJEKTU „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”. NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANY JEST PROJEKT ORAZ NUMER KONKURSU Oś priorytetowa II: Innowacyjna…
Czytaj dalej