Dla Akcjonariuszy

Materiały przeznaczone dla Akcjonariuszy (Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych).

 1. O firmie:
  1. Nazwa: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  2. Adres: 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11
  3. NIP: 775-00-22-535
  4. REGON: 610201858
  5. KRS: 0000036202

       2. Akcjonariat

  1. Kapitał zakładowy: 578 tys. zł
  2. Dematerializacja akcji:
   • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty akcji aby mogły być przekształcone na formę elektroniczną. Moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
   • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem akcjonariuszowi.
   • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać u prezesa zarządu.

                 c. Rejestr akcjonariuszy

   • Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
   • Regulamin Rejestru akcjonariuszy

                 d. Walne zgromadzenia

   • Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał