Miesiąc: marzec 2017

Zaproszenie

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Centrum Informacji Biznesowej w Kutnie ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców z terenu łowickiego na spotkanie, które odbędzie się w dniu 28.03.2017 r. o godz. 12.00, w Sali Radzieckiej Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1. PROGRAM SPOTKANIA: godz. 12.00…
Czytaj dalej

STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie

Projekt: „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Infrastruktura B+R – województwo łódzkie

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1:Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Data naboru wniosków od 18.04.2017 do 28.04.2017 Kto może składać wnioski? Typy beneficjentów: przedsiębiorcy; konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą…
Czytaj dalej

Rynek amerykański

OTWORZYMY TWOJEJ FIRMIE DRZWI DO USA 28 marca 2017 r. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Łódź, ul. Narutowicza 34 ZAPRASZAMY na seminarium   „Rynek amerykański: perspektywy i możliwości handlowe dla polskich przedsiębiorców”   organizowane przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego wspólnie z Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. a prezentowane przez amerykańską instytucję…
Czytaj dalej

Województwo Łódzkie przyjazne Rodzinie

Regionalne Centrum Polityki Społecznej organizuje Konkurs „Województwo Łódzkie przyjazne Rodzinie” o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego. Wydarzenie ma na celu wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego, które realizują cele polityki rodzinnej poprzez działania i inicjatywy, szczególnie wartościowe dla rodzin z województwa łódzkiego. Konkurs został ogłoszony w dwóch kategoriach: „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE” oraz…
Czytaj dalej