Oferta

ARR S.A. jest  podmiotem świadczącym na zasadach komercyjnych usługi związane z organizacją i wdrażaniem pomocy doradczej i konsultingowej , dla sektora publicznego i prywatnego ale nie tylko….

Nasza działalność obejmuje m.in:

  • realizację projektów związanych z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie,
  • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez realizację usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych w tym dotacji unijnych,
  • doradztwo finansowe, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej, przygotowanie biznes planów
  • prowadzenie biura księgowego
  • organizowanie seminariów i konferencji o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • współpracę z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego,
  • współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości,
  • promowanie współpracy regionów, instytucji i przedsiębiorstw za zagranicą,
  • wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą.

Spółka jest administratorem budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kutnie , który położony jest w centrum miasta. Oferujemy podmiotom gospodarczym oraz instytucjom wynajem powierzchni biurowych, sal konferencyjnych i szkoleniowych  oraz usługi towarzyszące m.in. usługi rachunkowo-księgowe, tworzenia stron internetowych itp.

ARR S.A. posiada koncesję na nadawanie lokalnego programu telewizyjnego, którego celem jest informowanie o wydarzeniach z Kutna i regionu. Prowadzimy również działalność wydawniczą, w ramach której  publikujemy książki  o tematyce związanej z naszym regionem.

… ZOBACZCIE PAŃSTWO SAMI