Telewizja Kutno

Nadawca: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

  • Nadawcą programu TV KUTNO jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Kutnie (99-300 Kutno, przy ul. Wyszyńskiego 11, KRS: 0000036202, NIP 7750022535, REGON 610201858
  • W skład Zarządu Spółki wchodzi Pani Mariola Grodnicka pełniąc funkcję Prezesa Zarządu.
  • Beneficjentem Rzeczywistym Spółki jest Pan Marek Wośko (Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki), Akcjonariusz Spółki Akcyjnej – POLFARMEX S.A. – posiadający 56,4% udziałów w Spółce.
  • Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015 Warszawa), przy ul. Swer kard. S. Wyszyńskiegi 9.