Autor: admin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania o cenę nr 1/XI/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/XI/2018

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/XI/2018 ZAMAWIAJĄCY: Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., Wyszyńskiego 11 99-300 Kutno tel. 24 355 74 50 arrk@kutno.net.pl TYTUŁ PROJEKTU „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca. STAY. Supporting Activity for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee – satisfied employer”. NAZWA OSI PRIORYTETOWEJ,…
Czytaj dalej

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. łączy ludzi przedsiębiorczych od 25 lat

17 listopada 2018 roku w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się jubileuszowa konferencja z okazji 25-lecia działalności Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Będzie to nie tylko okazja do uczczenia rocznicy pracy ARRK S.A., ale również doskonała okazja na biznesowe spotkanie połączone z serią ciekawych wykładów. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. stanowi regionalny filar wsparcia przedsiębiorczości !…
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 02/RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17 z dnia 2 marca 2018 r.     Zamawiający: Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. z siedzibą w Kutnie (kod pocztowy 99-300) przy ul. Wyszyńskiego 11   zaprasza        do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego…
Czytaj dalej

Poszukujemy osoby na stanowisko: “Doradca Klienta”

W związku z realizacją projektu : „Bon – apetyt na rozwój!” Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. poszukuje osoby na stanowisko: Doradca Klienta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach ogłoszenia i zamówieniu „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca. STAY. Supporting Activity for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee – satisfied employer”. Informacja o wyborze Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18 stycznia 2018 roku

Unieważnienie ogłoszenia o zamówieniu nr 01/RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17

Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach realizacji projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, o numerze…
Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu nr 01/RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17 z dnia 20.02.2018 r.     Zamawiający:  Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.  z siedzibą w Kutnie  (kod pocztowy 99-300) przy ul. Wyszyńskiego 11   zaprasza        do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…
Czytaj dalej

Partnerstwo publiczno-prywatne coraz częściej stosowane? Szkolenie dla przedsiębiorstw

Kiedy Unia Europejska przestanie wspomagać finansowo samorządy, bardziej atrakcyjne stanie się partnerstwo publiczno-prywatne. O takim rozwiązaniu warto pomyśleć wcześniej, dlatego Eurokreator we współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. organizuje szkolenie z PPP.

STAY. Korzyści dla pracownika i pracodawcy. “Warto”

Uniwersytet Łódzki we współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego organizuje szkolenia, które pomagają utrzymać aktywnych pracowników 50+. – To wartość firmy. To mentorzy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie – mówią doradcy ds. wdrażania. Anna Królak