Unieważnienie ogłoszenia o zamówieniu nr 01/RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17

Unieważnienie ogłoszenia o zamówieniu nr 01/RPLD-10.02.01-IZ.00-10-002/17

Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego, który wykorzystany zostanie w ramach realizacji projektu „Bon – apetyt na rozwój!” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie X.2.1 „Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, o numerze 1/02/2018 (X.2.1.) z dnia 20 lutego 2018r.

 

Powodem unieważnienia postępowania jest to, że Zamawiający przed terminem  upływu składania ofert stwierdził, iż dokonał błędnego opisu przedmiotu zamówienia w pozycji dot. wymiarów: wysokość, szerokość, głębokość, masa. Ponadto nie ujęto zapisu dot. konieczności przedłożenia specyfikacji technicznej proponowanego sprzętu komputerowego oraz podziału oferty cenowej na dwie oddzielne pozycje:

– sprzęt komputerowy

– pakiet biurowy z wieczystą licencją komercyjną.

 

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedz na w/w zapytania ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *