Krajowy System Usług

Krajowy System Usług

punkt_ksuZ dniem 31.08.2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Informujemy jednocześnie, że Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. od 01.10.2015 r. świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych planujących uruchomienie działalności gospodarczej na zasadach komercyjnych. Usługi doradcze realizowane są na podstawie porozumienia zawartego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dn. 01.10.2015 r. zgodnie ze standardem świadczenia usługi doradczej – asysta w prowadzeniu i rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Standard świadczenia usługi doradczej: pobierz

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego KSU. Usługa doradcza realizowana jest na podstawie umowy z Klientem. Każdą usługę poprzedza szczegółowa diagnoza potrzeb biznesowych Klienta, a zakres usługi obejmuje kluczowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa. Usługi realizowane są zgodnie ze standardami systemu zarządzania jakością i akredytacją Krajowego Systemu Usług.  

Kontakt z konsultantami:

Danuta Filipiak, tel. 24 355 74 53, e-mail:  d.filipiak@kutno.net.pl

Sylwia Palmowska, tel. 24 355 74 53, e-mail:  s.palmowska@kutno.net.pl

 Małgorzata Budnicka, tel. 24 355 74 53, e-mail:  m.budnicka@arrk.pl

BELKA2

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *