Aktualne konkursy!

Aktualne konkursy!

Szanowni Państwo,

Informujemy o aktualnych i planowanych konkursach na dofinansowanie projektów.

Swoje konkursy ogłosiły m.in. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Ośrodek Przetwarzania Informacji-Państwowy Instytut Badawczy, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektów, które będą dotyczyły, min.: przygotowania i promocji kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej czy programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ponadto, dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące wypracowanie
i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi.

Terminy składania wniosków:

Do 13 marca 2020 r. – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi,

DZIAŁANIE II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw,

PODDZIAŁANIE II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.

https://www.cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2019/67-konkurs-02.02.02-IP.02.10-067_19/Regulamin_konkursu_02_02_02_IP-02-10-067_19-(003).pdf

Do 30 października 2020 r. – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi,

I runda: 28 lutego 2020 r. – 31 maja 2020 r.,

II runda: 1 czerwca 2020 r. – 30 października 2020 r.,

DZIAŁANIE I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji.

https://www.cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2020/69-konkurs-01-01-00-IP-02-10-069_20/Regulamin-konkursu-01-01-00-IP-02-10-069_20.pdf

 

I runda od 28.02.2020 r. do 16.03.2020 – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

II runda od 29.05.2020 r. do 15.06.2020 r.

Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”,

Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-aktywna-integracja-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-projekty-konkursowe-911-aktywizacja-spoleczno-zawodowa-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-19/

 

Od 5 marca 2020 r. do 5 maja 2020 r. – Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy,

Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

http://dl.opi.org.pl/9724/7ee7e5/1%20Regulamin%20konkursu.pdf

 

Od 29 lutego 2020 r. do wyczerpania limitu środków lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu – Ministerstwo Edukacji Narodowej,

Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/84771/Regulamin_konkursu.pdf

 

Zachęcamy Państwa do składania wniosków i ubiegania się o otrzymanie dofinansowania
na wybrane przez siebie projekty.

Jednocześnie wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji odwołujemy do regulaminu danego konkursu, kontaktu z Instytucją Pośredniczącą, a także zapraszamy do biura ARRK.

Ponadto, zachęcamy do kontaktu z nami, wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy/Partnerstwa w ramach składanych projektów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *