W Kutnie powstała Rada Rozwoju Firm Rodzinnych

W Kutnie powstała Rada Rozwoju Firm Rodzinnych

Środowisko Firm Rodzinnych powołało do życia i działania LOKALNĄ RADĘ ROZWOJU FIRM RODZINNYCH W KUTNIE. Krok ten stanowi kolejny etap projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Inicjatywą Firm Rodzinnych pn.  “Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”.

Lokalna Rada Rozwoju Firm Rodzinnych to grupa przedsiębiorców rodzinnych oraz przedstawicieli interesariuszy okołobiznesowych powstała przy Agencji Rozwoju Regionalnego. Jest ona organem opiniodawczo-doradczym dla Samorządu Terytorialnego, przede wszystkim dla Prezydenta Miasta Kutno, w zakresie kształtowania polityki gospodarczej miasta i rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na jego obszarze.

Celem Rady jest budowa przyjaznego otoczenia dla rozwoju firm rodzinnych, wspieranie istniejących i rozwijanie nowych przewag konkurencyjnych, budowanie systemu wsparcia, promowanie lokalnych marek, edukacja ekonomiczna, rozwój lokalny i społeczny  oraz rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie kutnowskim.

List intencyjny w sprawie powołania Rady, a tym samym wyrażenie chęci współpracy w zakresie wdrożenia i sprawnej realizacji działań Lokalnej Rady Rozwoju Firm Rodzinnych podpisali przedstawiciele 15 kutnowskich firm, przedstawiciele instytucji okołobiznesowych a także Samorządu Lokalnego i Urzędu Pracy.

Podczas spotkania zaprezentowano wnioski z badań i analiz przeprowadzonych przez Lokalne Centrum Kompetencji w Kutnie, dotyczących przedsiębiorczości rodzinnej w regionie kutnowskim, przedyskutowano założenia Lokalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Przedsiębiorczości Rodzinnej.

Rada jest organem kolegialnym i otwartym na nowych członków.

Już 25 marca o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej ARR S.A. przy Wyszyńskiego 11 planowane jest pierwsze posiedzenie nowopowstałej Rady Rozwoju Firm Rodzinnych.  Serdecznie zapraszamy do współpracy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *