Międzynarodowy panel ekspercki na zakończenie projektu STAY

Międzynarodowy panel ekspercki na zakończenie projektu STAY

 

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowym panelu ekspertów organizowanym w dniach 8-9 stycznia 2019 roku w Warszawie w ramach projektu „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca (STAY. SupporTing ActivitY for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee – satisfied employer)”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

W trakcie spotkania uczestnicy, w tym główni odbiorcy działań projektu – przedstawiciele MŚP, będą mieli możliwość prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i rekomendowania rozwiązań dotyczących wsparcia aktywności zawodowej osób po 50. roku życia, w szczególności wypracowania rekomendacji dotyczących wdrażania pakietu narzędzi modelu STAY, stworzonych dzięki kompleksowemu spojrzeniu na problematykę aktywności zawodowej osób 50+, a służących utrzymaniu reprezentantów tej grupy w zatrudnieniu.

Organizatorem panelu jest lider projektu – Uniwersytet Łódzki, aktywnymi uczestnikami panelu będą także partnerzy projektu:

  • Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. (Polska) – instytucja otoczenia biznesu, aktywnie angażująca się w działania istotne z punktu widzenia bieżących i strategicznych celów związanych z rozwojem i podnoszeniem konkurencyjności w regionie kutnowskim,
  • University of Hull (Wielka Brytania) – uczelnia posiadająca bogate doświadczenie w obszarze badań nad zarządzaniem wiekiem,
  • Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ, Portugalia) – wiodąca firma konsultingowa, posiadająca bogate doświadczenie w testowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu.

Do udziału w panelu zaproszeni zostali eksperci zagraniczni, reprezentujący wiodące instytucje europejskie zajmujące się problematyką utrzymania aktywności zawodowej starszych pracowników (AGE Platform, German Centre of Gerontology, Centre for Research on Older Workers – CROW), a także eksperci krajowi reprezentujący decydentów, instytucje otoczenia biznesu, instytucje szkoleniowe oraz środowisko akademickie.

Panel odbędzie się w Hotelu Gromada (w centrum Warszawy – Plac Powstańców Warszawy 2).

 

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu zapraszamy do kontaktu!

Spotkanie jest bezpłatne ale obowiązuje rejestracja. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: arrk@arrk.pl 

Ramowy program panelu:

Pierwszy dzień – 8 stycznia

10.30-11.30     Rejestracja
11.30-11.40     Powitanie
11.40-12.00     Wykład prelegencki
12.00-13.30     Prezentacje ekspertów
13.30-14.30     Obiad
14.30-16.00     Debata z udziałem ekspertów i uczestników spotkania
16.00-16.15     Przerwa kawowa
16.15-18.30     Sesja warsztatowa gr. 1 (równolegle)
16.15-18.30     Sesja warsztatowa gr. 2 (równolegle)
18.45-              Kolacja

Drugi dzień – 9 stycznia

10.00-10.10     Powitanie
10.10-12.00     Panel ekspercki z ekspertami krajowymi i zagranicznymi
12.00-12.15     Przerwa kawowa
12.15-14.00     Panel ekspercki – sesja warsztatowa (wypracowanie broszury zawierającej rekomendacje)
14.00-15.00     Obiad

 

Z sylwetkami zaproszonych ekspertów można zapoznać się na stronie projektu: http://www.stay.uni.lodz.pl/eksperci/

Gościem specjalnym panelu jest Pani Małgorzata Czarnecka

 

 

 

Dla przypomnienia :

Model STAY to rozwiązanie ukierunkowane na utrzymanie aktywności zawodowej pracowników w wieku 50+ zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Został opracowany w ramach projektu pn. „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest przez partnerstwo międzynarodowe, którego liderem jest Uniwersytet Łódzki, a Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. – jedynym polskim partnerem.

Punktem wyjścia jest proaktywne zarządzanie wiekiem, czyli takie zarządzanie ludźmi, które ukierunkowane jest na wzmacnianie potencjału pracowników 50+, międzypokoleniową wymianę wiedzy, wzajemne uczenie się od siebie różnych generacji, a także podejście powiązane z ogólną wrażliwością firm na różnorodność.

W ramach projektu odbyły się:

  • Certyfikowane, w pełni bezpłatne szkolenia realizowane były w ramach trzech Akademii w zakresie Utrzymania Aktywności Zawodowej Osób 50+:

Akademii Kompetencji Menedżerskich, adresowanej do menedżerów i właścicieli MŚP zatrudniających pracowników w wieku 50+,

Akademii Zarządzania Zasobami Ludzkimi, adresowanej do zatrudnionych w MŚP pracowników zajmujących się zasobami ludzkimi,

Akademii 50+, adresowanej do pracowników w wieku 50+ zatrudnionych w MŚP.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *