Jubileusz 25-lecia ARRK S.A.

Jubileusz 25-lecia ARRK S.A.

17 listopada br. w Kutnowskim Domu Kultury odbyła się konferencja jubileuszowa 25-lecia działalności Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju a partnerami byli: Powiat Kutnowski, Miasto Kutno oraz Polfarmex S.A.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Radio Łodź, Radio Q, Kutnowskie Centrum Informacji, Gazeta Lokalna Kutna i Regionu, Panorama Kutna, portale: kci.net.pl, ekutno.pl , panoramakutna.pl

 

Konferencję poprowadziła Magdalena Michalak dziennikarka i konferansjerka z Łodzi, która powitała gości twórców, inicjatorów Agencji Krzysztofa Debicha, Michała Rutowicza, Adama Handzelewicza, dalej przedsiębiorców którzy są akcjonariuszami ARRK S.A. Mieczysława i Marka Wośków oraz przedstawicieli samorządu miejskiego prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego i wiceprezydentów Jacka Boczkaję i Zbigniewa Wdowiaka.

Wśród gości znalazły się osoby piastujące w przeszłości funkcje Prezesa ARRK S.A. na przestrzeni 25 lat : Pan Marek Rutowicz, Dariusz Kołodziej, Radosław Charążka

Jerzy Gordzielewski  czy Jacek Słowiński. Gościliśmy także przedstawicieli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Przedsiębiorczości, Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Małgorzatę Walczak-Gomuła, prezesa ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Ewę Sobkiewicz,  prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych, przedstawicieli kutnowskich firm rodzinnych, członków Regionalnej Izby Gospodarczej i przedsiębiorców oraz dyrektorów placówek edukacyjnych i kulturalnych, współpracujących z ARRK S.A. 

“Jeśli nie poświęcasz czasu na rodzenie się, czas zajmuje ci umieranie…” powiedział Steve Jobs a sentencja ta wybrzmiała na rozpoczęcie pełnej wzruszeń gali.

 

W jubileuszowy nastrój wprowadził film autorstwa Dominiki Wójcik-Skolimowskiej.

Film jest realizacją wspomnień o Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego osób które odegrały największą rolę w procesie  jej powstania i początkowego rozwoju. Wśród rozmówców pojawiają się inicjatorzy, strategiczni akcjonariusze, pierwsi prezesi i przedstawiciele pierwszej  Rady Nadzorczej. Film łączy wspomnienia o przeszłości z teraźniejszością w postaci wypowiedzi obecnej Pani Prezes Marioli Grodnickiej.

W jubileuszowej produkcji nie mogło też zabraknąć życzeń i snucia planów na przyszłość.

 

Krzysztof Debich, który jako prezydent Kutna w 1993 roku wystąpił z pomysłem stworzenia takiej instytucji mówił w filmie, że było to pełne otwartości przedsięwzięcie skupiające początkujący wówczas kutnowski biznes. W przemówieniu zaś wspomniał o sytuacji miasta w tym czasie, 30% bezrobociu, upadku fabryki Kraj, raczkującej gospodarce, rynku i o oddolnym ruchu przedsiębiorców, dyrektorów zakładów, którzy wsparli kapitał Agencji własnymi środkami. Bezzwrotnie. Bez nich nie byłoby tych 25 lat pracy ARRK na rzecz lokalnego biznesu.

 

Prezes ARRK S.A. w krótkim przemówieniu podsumowała:

„Kiedy patrzę na naszą rzeczywistość z perspektywy 25-lat widzę, że minęły lata świetlne w rozwoju gospodarczym kraju, jak i regionu kutnowskiego. Widać to też w naszej świadomości, chęci budowania lokalnej społeczności, i społeczeństwa obywatelskiego . Kiedy powstawała Agencja w Polsce dopiero tworzył się klimat gospodarczy w postaci prywatnych przedsiębiorstw. System komunistyczny skutecznie zadbał o to, aby prywatna inicjatywa kojarzyła się ze spekulantem, prywaciarzem, niż z kimś otwartym i zaangażowanym. O otwartym rynku uczyliśmy się na zagranicznych modelach i na własnych błędach. Inicjatorzy Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego bez wątpienia mieli wizję, wykraczającą daleko poza czasy, w których żyli.

Potrzeba było dużo odwagi, zaangażowania i ciekawości” Za słowami Krzysztofa Zanussiego ci którzy tworzyli Agencję, nie byli ludźmi którymi historia rządzi, tylko tymi, którzy rządzili historią. Po 25 latach wyzwania dla Agencji są zupełnie inne. Jesteśmy bogatsi o kapitał zdobyty przez te lata, mamy rodzimych mentorów, doświadczenia, zaplecze doradcze. Czego nam zatem jeszcze brak? Czasem brakuje nam zwyczajnej refleksji i wspólnego działania ponad podziałami. Może nie warto czasem otwierać drzwi już otwartych, może nie należy dokonywać rewolucji, ale doceniać i budować na dokonaniach innych, może warto korzystać z wypracowanych i sprawdzonych rozwiązań. Może warto tworzyć, rozwijać i kreować, nie zapominając o dorobku minionych lat.”

 

Jubileusz to szczególny czas nie tylko wspomnień ale i wyróżnień. Prezes ARRK S.A. wręczyła statuetki by uhonorować osoby szczególnie zasłużone i zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości w regionie na przestrzeni 25 lat.

Szczególne wyróżnienia  odebrali:

Mieczysław Wośko – inicjator powstania ARRK S.A. i strategiczny Akcjonariusz

Marek Wośko – Przewodniczący Rady Nadzorczej ARRK S.A.

Krzysztof Debich – inicjator powstania ARRK S.A. i jej prezes w latach 2004-2014

Zbigniew Burzyński – Prezydent Miasto Kutno,  w początkach funkcjonowania pełnił rolę Zastępcy

Prezydenta Miasta- strategicznego Akcjonariusza

Adam Handzelewicz – pierwszy  przewodniczący Rady Nadzorczej ARRK S.A.

Marek Rutowicz – jeden z założycieli i pierwszy prezes ARRK S.A.

 

Jubileuszowa konferencja  to szczególny czas kiedy mogliśmy podziękować osobom oraz instytucjom

 i firmom z którymi Agencja Rozwoju Regionalnego miała zaszczyt i przyjemność współpracować realizując

 wspólny cel -rozwój przedsiębiorczości w regionie. Wyróżnienia otrzymali:

 

Członkowie Rady Nadzorczej , Akcjonariusze i osoby współpracujące :

Jacek Boczkaja Zastępca Prezydenta Miasta Kutno

Zbigniew Wdowiak Zastępca Prezydenta Miasto Kutno

Marek Michalski PBI „MAVEX”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie

Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” S.A

Sławomir Bryłka P.W. „ROTEKS” s.c.

Paweł Tecław  Bobrzak  P.B.O. „TRAKT”

Stanisław Bobrzak  P.B.O. „TRAKT”

Jarosław Wisniewski

 

Instytucje

Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

Inicjatywa Firm Rodzinnych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie

Kutnowski Dom Kultury

„Artim” Agencja Artystyczna Anna Jeremus-Lewandowska

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania TNOiK oddział Łódź

LODZistis – Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej

 

Firmy

Rondo Brauer Spółka Jawna

Medest sp.j. Gierula A., Stańdo K.

Hurt Pap Eksport Import Paweł Lewandowski Spółka Jawna

Autoryzowany Serwis Samochodowy J.R.J. Zachorscy

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Cukrovnia Edyta Zachorska

Aditech Sp.z o.o.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Psychologiczna  w Kutnie

Biuro Turystyczno-Przewozowe “Markan” Mariola Rozmarynowicz

 

Nadleśnictwo Kutno

Magdalena Michalak

Dominika Wójcik-Skolimowska

 

Jednostki oświatowe:

Uniwersytet Łódzki

I Liceum Ogólnokształcące im. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie

Zespół Szkół nr 1 im. S. Staszica w Kutnie

Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie

Zespół Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie

Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie

 

oraz Pracownicy Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

 

Podczas wydarzenia nastał też czas docenienia samej Jubilatki.

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. została uhonorowana certyfikatem „Promuje łódzkie”.  Głównym kryterium, jakim Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego kieruje się przy wydawaniu certyfikatu jest wkład danej instytucji w podniesienie wartości województwa łódzkiego, wpływ na poprawę jego wizerunku zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, a także zwiększanie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców.

Certyfikat na ręce prezes Marioli Grodnickiej złożył  Łukasz Siekiera –  Naczelnik Wydziału Regionalnej Strategii Innowacji, Departament ds. Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

Jak podczas każdego jubileuszu nie zabrakło gratulacji i życzeń następnych pięknych jubileuszy, które na ręce Marioli Grodnickiej złożyli szacowni goście. Były bukiety, kosz róż i oryginalne prezenty.  

Małgorzata Walczak-Gomuła  prezes ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. pięknie podsumowując pracę agencji i osobę samej Pani prezes cytując  Briana Littrella “Strzelaj w księżyc. Nawet jeśli się nie uda, to wylądujesz wśród gwiazd”  podarowała jubilatce mapę gwiazd.

Wydarzenie poza uczczeniem jubileuszu działalności było też biznesowym spotkaniem połączonym z serią ciekawych wykładów.

Wśród prelegentów gali znaleźli się Jacek Santorski, prof. honorowy Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, który mówił o mądrym przywództwie, ale i stojących przed liderami wyzwaniach i prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Zanussi, który rozważał różnice między obowiązkami a powinnościami. Goście ARRK usłyszeli także o elektromobilności, projekt lokalnej Fabryki Samochodów Osobowych „Syrena” S.A. przedstawił Maciej Pawlak, prezes Zarządu FSO Syrena S.A, a z kolei Joanna Makocka z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przedstawiła oferty wsparcia dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój.

 

Misją Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. na przestrzeni 25 lat działalności jest wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Agencja aktywnie współpracuje z instytucjami okołobiznesowymi i partnerami działającymi na terenie województwa łódzkiego wspierając przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań wpływających na rozwój innowacyjności w regionie. Na holu Kutnowskiego Domu Kultury przygotowano również strefę Expo z prezentacją przedsiębiorstw, a wśród nich: Centrum Innowacji Biznesowych- Urząd Marszałkowski, Miasto Kutno, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi,  LODZistics – Logistyczna sieć Biznesowa Polski Centralnej, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, Fabryka samochodów osobowych SYRENA w Kutnie z prezentacją samochodu VOSCO.

Całość wydarzenia zakończył toast i jubileuszowy tort. wzruszeń, wspomnień i życzliwości nie było końca.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”10″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *