#akcjaDOTACJA Badania i Rozwój

#akcjaDOTACJA Badania i Rozwój

RUSZYŁY OSTATNIE DOTACJE na 👇👇👇
Rozwój przez innowacje i dotacje na projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w woj. łódzkim.


Nie pozwól, by szansa na zastrzyk dofinansowania na ten cel przeszła obok ‼️

Czym jest innowacja w rozumieniu dotacji?

Innowacją w rozumieniu dotacji jest: stworzenie nowego lub ulepszenie istniejącego produktu (wyrobu lub usługi), lub procesu; wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy, lub stosunkach z otoczeniem. W myśl powyższej definicji, innowacje dotyczą zarówno nowych produktów, jak i nowych metod organizacji pracy rozwiązywania problemów społecznych.

 

Pomoc unijna oferuje dotacje na innowacje w następujących obszarach:

  • projekty badawczo-rozwojowe (B+R) – dofinansowanie projektów zakładających prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, zmierzających do opracowania nowych technologii/produktów/usług i procesów lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących technologii/produktów/usług i procesów;
  • inwestycje w infrastrukturę B+R;
  • wdrożenie wyników B+R w firmie – zakup i wdrożenie w przedsiębiorstwie opracowanych rozwiązań B+R prowadzących do opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów/technologii/usług;
  • wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie – wsparcie rozwoju MŚP poprzez inwestycje, niekoniecznie związane z wdrożeniem wyników prac B+R, mające na celu wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych.

 

Pełną bazę punktów informacyjnych Funduszy UE, można odnaleźć na Portalu Funduszy Europejskich:  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Kto przyznaje dotacje na innowacje? Dla kogo? Ile? Gdzie można uzyskać pomoc?


ARRK  SA. udzieli jasnych i konkretnych odpowiedzi dotyczących szans na otrzymanie przez Twoją firmę dotacji na projekty badawcze 

Jeśli jesteś zainteresowany grantem lub inną formą pomocy pochodzącej z funduszy europejskich ZAPRASZAMY !

Przeprowadzimy przez cały proces doradzając na każdym etapie działania‼️

ROZWÓJ CZEKA ‼️
Ty nie czekaj – wystąp o dotację ‼️‼️

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
ul. Wyszyńskiego 11 KUTNO
arrk@arrk.pl
881 778 830

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *