Zysk firmy rodzinnej tematem czwartego już Seminarium Rodzinnego

Zysk firmy rodzinnej tematem czwartego już Seminarium Rodzinnego

Pomnażamy rodzinne bogactwo! Takie hasło przyświecało czwartemu już Seminarium Firm Rodzinnych*, które 1 października odbyło się w kutnowskiej Cukrovni.

 

Podczas tego typu spotkań w rodzinnym gronie pomagamy zdobyć wiedzę, jakiej nie można przeczytać w książkach. Wspieramy przedsiębiorczość rodziną, która jest fundamentem stabilnego rozwoju gospodarczego.

 

Seminarium rozpoczęło się tradycyjnie poranną kawą i spotkaniami z  Animatorem Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych w Kutnie i Ekspertem projektu.  Część szkoleniową otworzyła Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego Mariola Grodnicka, która pokrótce opowiedziała o samym projekcie jak i o badaniach uczniów i przedsiębiorców jakie planowane są w jego ramach w naszym mieście.

Uczestnikom zaprezentowano korzyści wynikające z przystąpienia do projektu oraz przedstawiono idee tworzenia Lokalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Firm Rodzinnych we współpracy z władzami miasta.

W czwartym seminarium wzięło udział 20 firm rodzinnych z terenu powiatu kutnowskiego, które słuchając prezentacji i dyskutując o ZYSKU nie uzyskały odpowiedzi na pytanie w co najlepiej inwestować, ale jak najlepiej zarządzać majątkiem, żeby go pomnażać ograniczając zagrożenia dla stabilności firmy !!

Uczestnicy zdobyli wiedzę o tym jak wyszczególniać rożne części składowe majątku związanego z rodzinnym biznesem na których można zyskać !

Prezentacje tematyczne dotykające tematu sposobów pomiaru zysku ekonomicznego przeprowadzone zostały przez Lokalnych Dostawców Usług dla Firm Rodzinnych – czyli przedstawicieli naszych lokalnych firm – specjalistów z danej branży.

 

Prezentacje poruszały kwestie:

PATENT NA ZYSK czyli jak pomnażać swój majątek nie zagrażając bezpieczeństwu firmy rodzinnej. Rzecznik Patentowy Pan Sławomir Nowicki z Kancelarii Prawnej IntellectPol przedstawił sposoby ochrony patentowej jako narzędzia w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej.

 

…czy wiecie, że  w ciągu ostatnich 5 lat z terenu powiatu kutnowskiego zgłoszono około 120 zgłoszeń do Urzędu Patentowego oraz 52 do Urzędu Unii Europejskiej ds. Ochrony własności Intelektualnej !

 

ZYSK ODNAWIALNY czyli czy opłaca się wykonywać audyt energetyczny i jak zyskać dzięki odnawialnym źródłom energii.  Pan Krzysztof Krukowski właściciel firmy Earth Energy podzielił się z uczestnikami wiedzą w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii.

 

…czy wiecie, że dzięki zaleceniom audytu energetycznego przedsiębiorca może otrzymać cenne porady: jakie są metody i możliwości obniżenia zużycia energii w jego przedsiębiorstwie, a co za tym idzie – jakie są realne możliwości oszczędności w procesie produkcyjnym, a przeciętne oszczędności sięgają 5–10 proc. Tego typu oszczędności to realny zysk dla przedsiębiorstwa.

 

 

ZAKSIĘGUJ ZYSK czyli jak mierzyć wartość majątku w dwóch sferach aktywności: firma i rodzina oraz jak zrozumieć co przynosi prawdziwy zysk firmie. O swoich doświadczeniach w prowadzeniu firmy rodzinnej opowiadał Pan Jarosław Wiśniewski z Wiśniewscy Biuro Księgowe. Uczestnicy poznali sposób budowania organizacji w oparciu o rodzinę na żywym przykładzie Biura Księgowego.

Warty podkreślenia jest tu wypracowany i opisywany podczas seminarium model organizacji opierający się na :

  • Adekwatnym podziale zysku stosownie do zaangażowania w organizację

  • Celowych i systematycznych spotkaniach mających na celu rozwój biznesu

  • Założeniu, że

WARTOŚCI RODZINNE = ZYSK,

KULTURA RODZINY = KULTURA ORGANIZACJI

 

 

Wspólne spotkanie i integracja środowisk firm rodzinnych umożliwiło wymianę cennych uwag i pomysłów dotyczące możliwości wsparcia kutnowskich firm rodzinnych, budowania ich trwałości i konkurencyjności.

 

Kolejne Seminaria odbędą się w każdy pierwszy wtorek miesiąca tj. 5 listopada i 3 grudnia, a ich tematyką będą:

„Rodzina w firmie – formy rodzinnego biznesu”

„Dziedzictwo mądrości. Przekazywanie kompetencji z pokolenia na pokolenie”

 

 

Szczegółowych informacji na temat projektu i seminarium udziela Lokalny Animator:

Pani Ewa Chłopska-Wasielewska, tel. 881 778 839

e-mail: lck-kutno@firmyrodzinne.eu

 

**Spotkania realizowane są w ramach projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego celem jest utworzenie Lokalnych Centrów Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej LCK. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, a Partnerami Związek Miast Polskich oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Sewilli.

 

 

 

**

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *