W Kutnie powstało Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych

W Kutnie powstało Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych

Drodzy Przedsiębiorcy!

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) oraz Związkiem Miast Polskich (ZMP) i Izbą Przemysłowo – Handlową Sewilli rozpoczyna realizację nowego innowacyjnego projektu szkoleniowo – doradczego pod nazwą: „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”.

Przedsiębiorczość, a zwłaszcza przedsiębiorczość rodzinna tworzy krajobraz gospodarczy naszego miasta. Zależy nam, aby nasze firmy rodzinne były coraz bardziej znaczącym i trwałym elementem życia Kutna, a zakorzeniona przedsiębiorczość rodzinna stanowiła jej dumę i wizytówkę. Dlatego też przystąpiliśmy do realizacji projektu stworzenia Lokalnego Centrum Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej (LCK).  

Kutno znajduje się wśród 7 polskich miast gdzie powstały Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych!

 

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców rodzinnych m.in. z terenu powiatu kutnowskiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak:

  • podnieść wartość swojej firmy rodzinnej
  • przekazać kompetencje prowadzenia firmy kolejnego pokoleniu
  • skutecznie zarządzac biznesem rodzinnym
  • budować zysk twojej firmy
  • zidentyfikować i zmnieszyć ryzyka twojego biznesu

Te i wiele innych korzyści czekają na ciebie!

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM MIEDYZNARODOWYM PROJEKCIE WSPARCIA FIRM RODZINNYCH !

W ramach oferowanego wsparcia w najbliższym czasie odbędzie się cykl sześciu seminariów tematycznych poświęconych m.in. takim zagadnieniom jak: budowa wartości firmy rodzinnej, sukcesja w biznesie, transfer wiedzy, własności i wartości między pokoleniami czy budowa konkurencyjności i analiza ryzyka firm rodzinnych.

 

Jak się zgłosić:

Wejdź na stronę www.firmyrodzinne.eu i/lub zgłoś się do swojego Animatora Lokalnego, tj. regionalnego koordynatora w każdym LCK, aby uzyskać szczegółową informację i wsparcie w zakresie przygotowana dokumentów.

Osobami do kontaktu z ramienia Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. są: Pani Ewa Chłopska-Wasielewska, tel. 881 778 839 oraz Pani Izabela Krajewska-Ciska, tel. 881 778 815 e-mail: lck-kutno@firmyrodzinne.eu pełniące funkcje Lokalnych Animatorów LCK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *