DZIEDZICTWO MĄDROŚCI – przekazywanie kompetencji z pokolenia na pokolenie

DZIEDZICTWO MĄDROŚCI – przekazywanie kompetencji z pokolenia na pokolenie

W dniu 12 grudnia br. w Cukrovni odbyło się ostatnie z serii Seminariów skierowane do firm rodzinnych, organizowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego i Inicjatywę Firm Rodzinnych  w ramach projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, a Partnerami Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Związek Miast Polskich oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Sewilli.

Tym razem tematyką było Dziedzictwo mądrości i przekazywania kompetencji z pokolenia na pokolenie.

Spotkanie miało niezwykły charakter, nie tylko ze względu na świąteczną atmosferę, ale również szczególne podsumowanie projektu oraz jak zawsze rodzinne towarzystwo!

Seminarium rozpoczęło się tradycyjnie poranną kawą.  Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Koordynator Projektu oraz Ekspert Kluczowy ds. Rozwoju LCK na terenie 7 miast Polski – Mariola Grodnicka podsumowała  6 miesięcy trwania projektu ale i opowiedziała co jeszcze czeka jego uczestników.

„Jako ekspert kluczowy ds. Rozwoju Lokalnych Centrów Kompetencji Firm Rodzinnych jestem dumna, ze moje miasto mogło wziąć udział w tym pilotażowym programie.  Praca w firmie rodzinnej nie jest tylko pracą na rzecz firmy– staje się też pracą na rzecz całej rodziny, co wprowadza niepowtarzalną atmosferę serdeczności, ciepła, zaangażowania, zaufania, wspólnych celów i wartości. Taką atmosferę udało nam się zbudować również podczas naszych Seminariów. Koniec spotkań nie oznacza końca pracy na rzecz budowania silnej marki firm rodzinnych w regionie”- mówiła Mariola Grodnicka.

W szóstym Seminarium wzięły udział 23 firmy rodzinne z terenu powiatu kutnowskiego.

Stworzyliśmy w Kutnie lokalny ekosystem biznesu. Środowisko firm lokalnych integruje się i ma potrzebę współpracy na rzecz regionu. Jest nas coraz więcej. Cieszę się, że ARR ma w tym duży udział. – mówiła Prezes ARRK S.A. Mariola Grodnicka

Przez czas trwania projektu poprzez realizację seminariów tematycznych zapewniliśmy firmom m.in pomoc w pokonaniu kryzysu sukcesyjnego, daliśmy dostęp do wiedzy i ekspertów ale i wzmocniliśmy ich pozycję w mieście. Daliśmy szansę na kształtowanie lokalnej polityki wobec firm rodzinnych

Efektem projektu jest stworzona ustandaryzowana baza Lokalnych Dostawców Usług dla Firm Rodzinnych a wśród firm m.in: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Biuro księgowe Wiśniewscy, IntellectPol, Earth Energy, Fundacja Pro Aperte, Centrum Pomocy Prawnej IURISTA oraz wsparcie doradców strategicznych firmy Strateus.

Podczas części panelowej 6 Seminarium pn. Dziedzictwo mądrości prowadzonej przez Przemysława Saczuka Prezesa Fundacji PRO APERTE uczestnicy analizowali różnice międzypokoleniowe w obszarze przywództwa, zarządzania zespołem i komunikacji.

O mądrości zlecania kompetencji i leasingu pracowniczym opowiedział Marcin Samczuk z Pro-result.

Gościem specjalnym spotkania był Pan Józef Szmich – założyciel firmy Delia Cosmetics, który w niezwykle ciekawy sposób przekazał receptę na to by nestor stał się mentorem a jego wieloletnie doświadczenie służyło stabilnemu rozwojowi firmy.

Projekt umożliwił również przeprowadzenie badań i analizy lokalnego otoczenia przedsiębiorczości rodzinnej. Jej wyniki przedstawił Janusz Szewczuk – Ekspert Kluczowy ds. Współpracy z Samorządem ze Związku Miast Polskich. Prezentowane wyniki badań przeprowadzanych wśród przedsiębiorców, interesariuszy i uczniów, wywołały dyskusję między uczestnikami projektu i gośćmi wśród których byli m.in. : Zastępca Prezydenta Miasta Kutno – Jacek Boczkaja i Naczelnik Urzędu Skarbowego – Franciszek Boguszewski oraz Zastępca Naczelnika ds. rozwoju i obsługi inwestorów – Maciej Kostrzewa.

Przed nami teraz praca w kierunku powołania Rady Przedsiębiorczości i opracowania Lokalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Firm Rodzinnych – dodaje Pani Prezes.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem certyfikatów poświadczających udział w projekcie i uroczystym poczęstunkiem przy Wigilijnym stole.

Przed nami kolejne formy wsparcia lokalnej przedsiębiorczości rodzinnej.

Zainteresowanych tematyką zachęcamy do odwiedzenia portalu wiedzy i e-learningowej platformy edukacyjnej www.firmyrodzinne.eu i kontaktu z Lokalnym Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych w Kutnie (lck-kutno@firmyrodzinne.eu )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *