#akcjaDOTACJA

#akcjaDOTACJA

 

📢📢📢📢📢📢📢
Dziś przedstawiamy Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19″ dla organizacji pozarządowych (woj. łódzkie)
 
Zadania mogą być realizowane w następujących obszarach:
a) wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
b) kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
c) polityka społeczna,
d) ochrona i promocja zdrowia,
e) kultura fizyczna i sport,
f) turystyka i krajoznawstwo,
g) ochrona środowiska,
h) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
i) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.
 
Do naboru mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 28 czerwca 2021 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2021 r. Realizowane zadanie musi być nieodpłatne dla odbiorców.
 
Oferty można składać do 29 kwietnia.
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *