Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

“Praca wypełni ci dużą część życia. Jedynym sposobem na prawdziwą satysfakcję z pracy jest robienie tego, w czego wielkość się wierzy. A jedynym sposobem na robienie rzeczy wielkich dla ciebie jest miłość do tego, co się robi.” – Steve Jobs

ARR S.A. to instytucja otoczenia biznesu z ponad 25 letnim doświadczeniem we wspieraniu lokalnego rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

Celem Spółki jest: współtworzenie projektów i programów wspierających rozwój regionu; wspomaganie rozwoju MŚP, opiniowanie i koordynowanie prac instytucji tworzących i wspierających rozwój MŚP. Wszystkie działania podejmowane na rzecz przedsiębiorczości wspomagają przedsiębiorców w ich dążeniu do rozwoju, w tworzeniu nowych miejsc pracy, znajdowaniu nowych rynków zbytu, dostosowaniu się do zmieniających się warunków gospodarczych, a także w promocji firm w regionie i za granicą.

ARR S.A. realizuje zarówno projekty własne, w ramach których odpowiedzialna jest za opracowanie koncepcji i założeń oraz realizację projektu a także innowacyjne projekty dla przedsiębiorstw. Agencja na stałe współpracuje z instytucjami badawczo-rozwojowymi na terenie całego kraju oraz  instytucjami aktywnie zaangażowanymi w rozwój przedsiębiorczości w Polsce, takimi jak: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości z Poznania, Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego w Skierniewicach, Regionalna Izba Gospodarcza – Łódź, Centrum Wspierania Biznesu w Płocku, Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie.

Od 2015 roku podjęto także stałą współpracę z Uniwersytetem Łódzkiem, wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z UE oraz innych wspólnych przedsięwzięć, w tym o charakterze badawczym (badania . konferencje tematyczne prezentujące wyniki badań, publikacje). ARR S.A. objęła funkcję Partnera w projekcie H2020 CONCISE. Comunication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym zapewnia nam także cenne merytoryczne wsparcie eksperckie w zakresie realizowanych przez nas projektów.

Obecnie jesteśmy partnerem międzynarodowego projektu pn. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego celem jest utworzenie Lokalnych Centrów Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej LCK w 7 miastach Polski. To projekt, którego liderem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wraz ze Związkiem Miast Polskich, Hiszpańską Izbą Gospodarczą Camara de Sevilla i S.A.

ARR S.A pełni również rolę informacyjną, na bieżąco zawiadamiając o prowadzonych regionalnie działaniach  w ramach poszczególnych działań wspierających rozwój przedsiębiorczości.

ARR S.A. jest podmiotem świadczącym, na zasadach komercyjnych,  usługi związane z organizacją i wdrażaniem pomocy doradczej i konsultingowej dla sektora publicznego i prywatnego. Wśród współpracujących z ARR klientów jest wielu realizujących projekty inwestycyjne, doradcze i szkoleniowe  oraz projekty badawczo-rozwojowe. Wśród  nich są m. in. Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo – Technologiczny, Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny, Grupa Kapitałowa Polfarmex oraz wielu przedsiębiorców z terenu województwa, którzy uzyskali i rozliczyli  dotacje na realizacje planów rozwojowych swoich  firm.

Ponadto w strukturach ARR S.A  działa także lokalna telewizja. Agencja posiada koncesję na emisję programu lokalnego, a od 2019 r. rozpoczęliśmy także współpracę z Telewizją Polską oddział Łódź. W ramach tej działalności realizujemy także zlecenia w zakresie produkcji programów, filmów i instruktarzy, stanowiących odrębny materiał i przygotowanych zgodnie z wymaganiami klienta w różnych technikach. Ten obszar działalności wykorzystujemy także bardzo chętnie we własnych działaniach projektowych, przygotowując materiał instruktarzowy i promocyjnych. Tworzyliśmy programy regionalne emitowane  w Telewizji Kutno o tematyce społeczno-gospodarczej.

ARR_BROSZURA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *