INAUGURACJA LCK ROZWOJU FIRM RODZINNYCH W KUTNIE !

INAUGURACJA LCK ROZWOJU FIRM RODZINNYCH W KUTNIE !

Z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu ! wszyscy znają tą gminną prawdę, ale czy sprawdza się ona w biznesie?

 

W dniu 6 lutego w Cukrovni spotkali się przedstawiciele kutnowskich firm rodzinnych oraz instytucji otoczenia biznesu by w rodzinnej atmosferze rozmawiać o wyjątkowości tego typu przedsiębiorczości i wyzwaniach jakie przed nią stoją.

 

Kutnowskie firmy rodzinne wyjątkowość mają w genach !

 

Spotkanie miało formę seminarium podzielonego na dwie części – szkoleniową skierowaną do przedsiębiorców rodzinnych i panel dyskusyjny z udziałem interesariuszy m.in. reprezentantów Urzędu Miasta Kutno, Urzędu Skarbowego, Wydziału Edukacji Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie oraz wiodących w regionie firm rodzinnych.

 

Wczorajszym spotkaniem Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. rozpoczęła kolejny etap realizacji innowacyjnego projektu  szkoleniowo – doradczego pod nazwą: „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR), Związkiem Miast Polskich (ZMP) oraz Izbą Przemysłowo – Handlową Sewilli.

Kutno dołączyło do projektu wsparcia przedsiębiorców rodzinnych jako jeden z siedmiu ośrodków miejskich. 

 

Uczestników powitała Pani Mariola Grodnicka Prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. wraz z Panem Zbigniewem Burzyńskim Prezydentem Miasta Kutna. Część szkoleniową i dyskusyjną poprowadzili: Pan Tomasz Budziak Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Janusz Szewczuk reprezentujący Związek Miast Polskich.

 

Gratuluję pomysłu konsolidacji firm rodzinnych, w końcu silnie zakorzenione Firmy Rodzinne to ważny element mapy gospodarczej naszego regionu  – komentował Prezydent Burzyński

 

Bezpośrednim wsparciem dla firm rodzinnych oprócz seminariów stacjonarnych będą prowadzone poprzez portal internetowy webinaria. W ramach programu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać również z doradztwa on-line czy specjalnej e-learningowej platformy edukacyjnej dla firm rodzinnych. Korzyścią będzie możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz baza wiedzy na portalu http://www.firmyrodzinne.eu
 
Tematem wczorajszego spotkania było praktyczne podejście do budowy i trwałości lokalnego biznesu rodzinnego. Najważniejszym zagadnieniem było pojęcie sukcesji, czyli przekazywania prowadzenia firmy kolejnemu pokoleniu. Słuszność podejmowanego tematu podkreślają sami przedsiębiorcy prowadzący działalności rodzinne.

 

Firmy Rodzinne produkują 2/3 PKB, a nie są ujmowane w statystykach! Niewidzialne dla statystyk ale i dla władz lokalnych, które muszą zauważyć potrzeby biznesu rodzinnego – dodaje Tomasz Budziak zwracając uwagę na konieczność współpracy z lokalnym otoczeniem biznesu.  

Wśród głównych celów inicjatywy jest wzrost kompetencji zarówno firm, jak i otoczenia miejskiego. Ma to wpłynąć na poprawę trwałości i konkurencyjności przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. W ramach pilotażowego programu we wspomnianych siedmiu miastach uruchomione zostały Lokalne Centra Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej (LCK) – miejsca, w których wzajemnie można wymieniać się wiedzą i kompetencjami służącymi do poprawy funkcjonowania własnego biznesu. Ich zadaniem jest również integracja podmiotów prywatnych z otoczeniem miejskim. W Kutnie takie miejsce znajduje się w siedzibie ARRK S.A. przy ul. Wyszyńskiego 11.

 

Firmy Rodzinne to ogromna wartość a ich potencjał nadal nie jest doceniany. Projekt poza częścią edukacyjną i doradztwem dla przedsiębiorcy rodzinnego ma służyć odczarowaniu stereotypu jaki niesie za sobą nazwa firma rodzinna i pokazaniu, że poza drobnym rzemiosłem i mikro firmami, także duże prężnie działające w różnych branżach przedsiębiorstwa opierają się na kapitale rodzinnym. – mówi Mariola Grodnicka Prezes ARRK S.A.  

 
Realizowany w Kutnie program jest pierwszym w Polsce tak kompleksowym projektem z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem projektu jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 


 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą rodzinnym, chcesz skorzystać z doradztwa ale i wpływać na kształtowanie lokalnej polityki wobec biznesów rodzinnych ZGŁOŚ SIĘ do projektu !

Wejdź na stronę www.firmyrodzinne.eu i/lub zgłoś się do swojego Animatora Lokalnego, tj. regionalnego koordynatora w Kutnie,

aby uzyskać szczegółową informację i wsparcie w zakresie przygotowana dokumentów.

Osobami do kontaktu z ramienia Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. są:

Pani Ewa Chłopska-Wasielewska, tel. 881 778 839 

Pani Izabela Krajewska-Ciska, tel. 881 778 815

e-mail: lck-kutno@firmyrodzinne.eu pełniące funkcje Lokalnych Animatorów LCK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *