“…z różnej GLINY”

“…z różnej GLINY” to program ukazujący pracę i pasję policjantów na służbie oraz ich zajęcia po — kiedy zdejmują mundur.