Przedsiębiorczość

Kontynuacją projektów związanych z promocją lokalnej przedsiębiorczości jest cykl programów zrealizowanych przez Telewizję Kutno na zlecenie Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego i Urzędu Miasta Kutna.